Galerie Leger II, Malmö

Som medutställare, på Leger ll, har Bertil Pettersson den unga Gabriella loannides, som med sju verk på temat "What's it all about?", undersöker möjligheten att göra måleriet till en integrerad del av det rum det visas i. Och hon lyckas förbluffande väl. nas bakgrund har samma vita färg som galleriets väggar. Endast några tunna svarta streck antyder en rumslighet. Också målningarnas huvudfigur, en flicka som gående läser en tidning men distraheras av en händelse som tycks ligga utanför bilden och får henne att ställa frågan "What's it all about?", är schematiskt tecknad med tunna konturlinjer. Motivet är upprepat i ytterligare fem målningar, bara med olika innehåll i "pratbubblorna". Bildsviten framstår som en uppdatering av den senmedeltida konstens förkärlek för "simultansuccession" (en samtidigt skildrad följd av skeenden) där flickan illusoriskt rör sig i rummet snarare än de på väggen upphängda dukarna.

Britte Montigny, Skånska Dagbladet, 30.4 2003