Gabriella Ioannides målar figuren ut ur duken - utställningstext

Med den vita färgen täcker Gabriella Ioannides den tittskåpsvärld vi ofta förknippar med bilder, och sparar ut en enkel, tecknad linje, full av rörelse. Med endast ett hörn antytt i bakgrunden, är bildytan för övrigt öppen, och ger figuren möjlighet att stiga ut ur bilden och befolka rummet. Gallerirummet fylls med rörelse från denna omkringvandrande, upprepade figur, som i sin aktivitet både är uppfordrande och inbjudande.

Det här måleriet balanserar på lina. Medan den vita färgen ligger som ett täcke över duken, spänns en båge mellan den utsparade linjens gestalt, och betraktaren. På så sätt, förflyttas måleriets innehåll ut i rummet, och möter besökaren. Gestaltens, såväl som texternas, enkelhet, beskriver en balansakt, som spänner mellan vardaglig konkretion och existentiellt djup. På denna båge är besökaren välkommen att själv söka sig fram.

Ingegerd Johansson 2003