Ironiska kommentarer till reklamens budskap

Wuthering Heights avslutar sin första säsong med teckningar av Gabriella loannides. Här finner man en befriande lätthet och välformulerad berättarglädje. Men framför allt ett helt naturligt och okomplicerat förhållande till bildspråket. Dessutom utgående från personliga erfarenheter en generös inbjudan till dialog om tillvaron just nu. Precis vad bra konst i alla tider handlat om: lusten att förmedla tankar om mänskliga upplevelser.

Även om de svarta smala tuschlinjema på de vita pappersytorna presenteras tillsammans med installationen ska de inte läsas linjärt som en enda lång berättelse. Det är olika utsnitt av skeenden som pågår utan särskild inbördes ordning. Gabriella Ioannides förklarar att hon "vill vara precis och inte säga mer än vad som finns i bilden." I samtliga bilder, finns en medveten tomhet där merparten är från urban miljö - gränder med kala väggar där texter finns. Antingen som målade direkt på väggarna eller som på skyltar av reklamtyp. Men texternas budskap befinner sig långt ifrån reklamens fördummande innehåll. På en kan man läsa "TO BUY IS TO BE" på en annan "LOVE FOR SALE". Att detta är ironiskt menat framgår av en annan bild med samma text där ordet SALE är överstruket. Denna säkra bildsvit inleds med en bild med en bred tom landsväg som med enkelt linjeperspektiv leder fram mot en avlägsen stad, vars silhuett syns vid horisonten. Till höger om vägen står på en skylt texten "Welcome Home". Gabriella loannides utställning blir representativ för detta nya Malmögalleri som hållit en konsekvent lika hög standard hela våren.

Bertil Kaa Hedberg, Skånska Dagbladet 17.6 2004