What's it all about? 2002, olja på duk, 144 x 121 cm  (klicka för större bild)
What should I expect? 2002, olja på duk, 144 x 121 cm
What could possibly go wrong? 2002, olja på duk, 144 x 121 cm
Who's to know anyway? 2002, olja på duk, 144 x 121 cm
Does it really matter? 2002, olja på duk, 144 x 121 cm
Utan titel 2002, olja på duk, 42 x 60 cm


Verket består av sju större målningar samt en mindre. Samma motiv upprepas i de stora målningarna men med olika fraser i pratbubblorna. Figuren ändras något i varje målning; detaljer i ansiktena skiftar något, kappan faller lite olika osv. På så sätt uppstår en stilla animation mellan bilderna. De är målade i svart och vit färg på en gröntonad grundering som anas under. Serien gjordes för Mors Mössa men har även ställts ut i delar på Galleri Leger och Rooseum i Malmö.
Mors Mössa, Göteborg 2002
Mors Mössa, Göteborg 2002